Q&A

Media for equity tarkoittaa sitä, että sijoitamme yrityksen rahoituskierroksessa rahan sijasta apporttisijoituksena omanpääoman ehtoisesti laadukasta media- aikaa, jolla saamme sijoituksen mukaisen osuuden yhtiöstä, aivan kuten muutkin sijoittajat. Lisäksi autamme yritystä mediasuunnittelussa parhaan vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Kun kasvuyritys haluaa saada merkittävästi lisää kuluttaja-asiakkaita, brändin preferenssin nostoa ja tunnettuutta sekä myynninkasvua, niin massamedia on tärkein osa markkinoinnin paletissa. Liian usein kasvuyrityksellä menee alkuvaiheessa suunniteltua enemmän rahaa teknologian kehitykseen, jolloin markkinointiin ei jää riittävästi panoksia. Osana kokonaisrahoitusta media for equity -sijoitusta toimii yhtiölle vakuutuksena, että markkinointiin riittää rahaa ja myynnin kasvua saadaan tuettua massamedian voimalla.

Tärkeintä on, että yritys on kuluttajaliiketoiminnassa ja valmiina skaalaamaan liiketoimintaansa seuraavan puolen vuoden aikana, jolloin valtakunnallisen massamedian käyttö on perusteltua. Ensivaiheessa käymme läpi yhtiön liiketoimintasuunnitelman, tavoitteet ja arvion miten liiketoiminta hyötyisi media for equity -sijoituksesta ja medianäkyvyydestä valtakunnan suurimmalla mainoskanavalla. Yhtiö vastaa itse mainosmateriaalin tuottamisesta.

Catalyst Ventures Oy tai sen tytäryhtiö tulee yhtiön omistajaksi. Ostamme mediayhtiöltä yhteistyösopimuksemme puitteissa media-aikaan, jonka sijoitamme apporttina kasvuyhtiöön. Ansaintamme perustuu puhtaasti kohdeyhtiön menestykseen ja haluamme tukea, että yhtiö saa media for equity - sijoitukselle mahdollisimman hyvän vaikuttavuuden.

Keskitymme Suomen markkinaan. MTV3:n medioiden teho ja vaikutavuus on tutkitusti omaa luokkaansa brändin rakentajana.

Mediayhtiö saa media for equity -mallilla asiakkaaksi kasvuyhtiöitä, jotka todennäköisesti muuten eivät vielä pystyisi hyödyntämään massamediaa. Me pyrimme tekemään työmme niin hyvin (kohdeyhtiöiden valinta ja tuki), että media for equity -sijoituksen saaneista yhtiöistä tulee menestystarinoita ja tulevia asiakkaita mediayhtiölle. Näin on käynyt ennenkin kohteillemme.

Tähtäämme media for equity -sijoituksen avulla tapahtuvaan voimakkaaseen kasvuun ja sitä kautta arvonnousuun kohdeyhtiöissä. Tämä hyödyttää meitä, mediakumppania, mutta ennen kaikkea kohdeyhtiötä ja sen omistajia. Haluamme irtautua omistuksestamme 3-5 vuoden kuluttua sijoituksesta.

Uskomme tekemisen fokukseen. Teemme vuosittain vain rajallisen määrän sijoituksia ja keskitymme Suomeen yhteistyössä MTV3:n kanssa. Meillä on usean kasvuyhtiön kautta laajin kokemus media for equity -yhteistyöstä MTV3 kanssa niin kasvuyhtiön perustajina, tiimin jäsenenä kuin sijoittajana. Tuomme kasvuyhtiön tueksi kokemuksemme media for equity -sijoituksen tehokkaasta hyödyntämisestä sekä muusta kasvun tuesta.

Me pystymme auttamaan yhtiötä markkinoinnin ja mediankäytön suunnittelussa sekä massamedian että digimedian osalta. Osaamme kokemuksemme pohjalta suositella kustannustehokasta mainostuotantoa ja luovaa suunnittelua sekä kaikkea, mitä yhtiö tarvitsee tehdäkseen hyvää kasvua markkinoinnin avulla.

Täytä esitietolomake sivuillamme (linkki). Me käymme hakemukset läpi ja ehdotamme tapaamista niille, joiden uskomme sopivan tähän malliin parhaiten. Tärkeintä on yhtiön kasvutavoite ja -mahdollisuudet kuluttajaliiketoiminnassa.